Jak odstranit tetování – Dermabrasion

Opět pokračujeme v našem seriálu o metodách odstranění tetování. V minulém článku jsme si ukázali jak odstranit tetování za pomoci laseru. Dnes se podíváme na to, co se skrývá pod pojmem dermabrasion. Pokud se nám naše kérka již nelíbí, máme v zásadě tři hlavní možnosti jak situaci řešit. Tou patrně nejednoduší cestou je tetování překrýt jiným, tzv. cover-up. Nemusíme chodit na plastickou chirurgii, stačí se domluvit s tatérem, jaký nový obrázek by byl nejvhodnější. Často vůbec není poznat, že obrázek na kůži je prvotina, a že se pod ním skrývá ještě jeden. Druhou metodou jak se starého tetování zbavit je navštívit plastickou chirurgii a nechat si jej odstranit za pomocí laseru, tato metoda je poměrně účinná, ale velmi drahá. Třetí možností jak mít alespoň částečně kůži zase normální je pokusit se zbrousit svrchní vrstvu kůže a zbavit se tak pigmentu.

DERMABRASION (zbroušení kůže)

Metoda dermabrasion se provádí za pomocí přístroje, který díky rotující jednotce obrušuje svrchní povrch kůže. Tento přístroj si můžeme představit jako klasickou brusku, která frézuje nerovný povrch. Tento způsob odstranění tetování je podstatně levnější než laser, na druhou stranu je tento zákrok velice bolestivý a prakticky vždy se provádí s lokálním anestetikem. Výsledek často bývá nevyhovující, neboť přístroj spolu s pigmentem, brousí i zdravou tkáň. Kůže pak vypadá podobně jako po popálení a ve většině případů jsou vidět nevzhledné jizvy. Cena a rychlost provedení zákroku jsou ale přesvědčivé argumenty pro mnoho lidí, proto se i dnes tato metoda běžné používá.

Před zákrokem

 

Protože při zákroku dochází k velmi drastickému rozbrušování kůže, je nutné krvácející plochy často vysoušet. Není nutné rozbrousit kůži až na kost. Často se zákrok rozfázuje do několika sezení, aby měla kůže čas se zahojit. Při odstraňování může vzniknout problém, kdy v zakrvácené ploše je těžko poznat, zda byl již pigment rozbroušen úplně, je tedy potřeba přesně dodržovat stanové pokyny.

Odstranění tetování - dermabrasion

 

V Americe je možno zakoupit tzv. DIY (do it yourself – udělej si sám) přístroje. S jejich pomocí se můžete zbavit tetování samy. Tento zákrok se, ale nedoporučuje lidem, kteří nemají alespoň základní zdravotnické vzdělaní. Při takto drastickém provedení, může do rány snadno proniknout infekce. Pokud člověk podobnou věc provádí sám, často nepoužívá běžná anestetika, ale obyčejné znecitlivující masti, které ale při takto extrémním zákroku nejsou moc účinné. Je tedy pociťována velmi prudká bolest u které by citlivější povahy mohli pociťovat nevolnost či při pohledu na potoky krve upadnout do bezvědomí. Je třeba si na začátku ujasnit, zda je tento zákrok ať už na klinice plastické chirurgie či doma vhodný. Lidé kteří zakupují DIY mašinky chtějí v první řadě ušetřit, pro amatéry může být tento přístroj velice nebezpečný.

Odstranění tetování

 

Hojení po dermabrasion je poměrně zdlouhavé a na určitých tělesných partiích může i pěkně omezovat. Po zákroku je nutné poškozenou kůži ošetřit a důkladně zabezpečit, aby do ní nepronikla infekce.

Po odstranění

 

SERIÁL: JAK ODSTRANIT TETOVÁNÍ

> Jak odstranit tetování – laser

> Jak odstranit tetování – Dermabrasion

> Jak odstranit tetování – Excision

> Jak odstranit tetování – cover-up