Tag Archives: cover-up

Jak odstranit tetování – cover-up

Poslední metodou na kterou se blíže podíváme v našem seriálu o metodách odstranění tetování je proces, který nazýváme cover-up. Tento zákrok není odstraněním v pravém slova smyslu. S jeho pomocí se sice naší staré kérky zbavíme, ale nikoliv tím, že ji mechanicky odstraníme, ale že ji překryjeme novým tetováním. Cover-up ale neslouží pouze k překrytí starého tetování. Díky němu můžeme překrýt velká mateřská znamínka, jizvy, fleky na kůži apod. Prostě cokoli, co nám na naši kůži vadí.